The autumn semester really started with full steam this week; we already got new instruments (uku- or should I say mahi- leles)to the school, and all the students got hands on lessons either on Wed (2nd graders) or Fri (1st). 
Syyslukukausi starttasi täydellä höyryllä tällä viikolla; saimme jo uusimman instrumentti-hankinnan koululle (15 kpl uku/mahileleja) ja tunnit alkoivat.

With 2nd graders we warmed up with an old familiar song 'lysti leikki' and continued with some kantele-training. First we listened to the sounds of a Voyager-space probe and improvised a bit and after we learned the names of planets with a kantele-song from a book 'Olin Kantele' (with a few modifications as the planet Pluto has lost its planet-status).
Tokaluokkalaisten tunnit alkoivat 'lysti leikki'- lämmittelyllä, jonka jälkeen kuuntelimme Voyager- avaruusluotaimen nauhoittamia ääniä avaruudesta ja improvisoimme kanteleilla hieman. Tämän jälkeen opettelimme planeettojen nimiä 'Olin Kantele'- kirjan planeettalaulun avulla (hieman muunnellen, koska Pluto on menettänyt kirjan valmistumisen jälkeen planeetta-statuksensa).
Comments

Popular Posts